VALCAS
VALCAS

El “Llibre blanc dels arxius valencians”: un llibre al nostre servei i amb vocació d’utilitat social

Presentem el Llibre blanc dels arxius valencians, una publicació que veu la llum amb l’objectiu de descriure la situació actual dels arxius valencians i marcar les línies per les quals ha de discórrer la seua evolució en els pròxims anys. Editat per l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians i coordinat per Jesús Eduard Alonso i López, la seua publicació ha estat patrocinada per la Generalitat Valenciana, participant en la seua elaboració també el Consell Valencià de Cultura. 

Potser ja fa temps que calia fer un balanç de com tenim els arxius al nostre país. Per saber-ne, per posar en evidència les seues potencialitats, però també l’estat de la qüestió manifestament millorable de la política d’arxius que se n’aplica, així com algunes línies d’allò que caldria fer. 

Les pàgines del Llibre blanc dels arxius valencians ens animen a conéixer millor la realitat i les expectatives d’arxius de característiques molt diverses. També ens poden ajudar a calibrar l’impacte que les noves tecnologies projecten en el seu futur immediat i altres qüestions candents lligades als arxius com l’aspiració d’aconseguir un grau adequat de transparència en totes les instàncies. Les múltiples dimensions que conflueixen en l’àmbit de l’arxivística compliquen la tasca d’arribar a una síntesi capaç d’oferir-nos un panorama representatiu i al mateix temps rigorós i fidel d’una realitat heterogènia. Tot i això, la participació en l’elaboració del llibre d’una esplèndida nòmina de grans noms del món dels arxius valencians i d’esferes relacionades amb ells com la història, el dret, la comunicació o la tecnologia proporcionen al projecte el millor aval possible. 

El llibre s’estructura al voltant de tres pols. El primer de caire més ‘polític’: els arxius en línia amb el bon govern; el segon tracta de fer una mena d’estat de la qüestió en sectors concrets, així com d’enunciar algunes vies de futur. Finalment trobareu un seguit d’aportacions des del nou univers digital en el que indefugiblement estem immergits. 

ÍNDEX 

Llibre_blanc_portada